EkumenickýPieseň7,12

Pieseň 7:12

Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,


Verš v kontexte

11 Ja pat­rím môj­mu milému a on po mne túži!
12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,
13 včas­ráno vstaneme kvôli viniciam, po­zrieme, či už vy­háňa vinič, či sa ot­várajú kvety, či kvit­nú granátov­níky. Tam ti chcem dať svoju lás­ku.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Poď, môj milý, vy­j­dime do poľa, prenocuj­me vo vsiach.

Evanjelický

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, prenocujeme v dedinách.

Ekumenický

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,

Bible21

12 Po­jď, mi­lý můj, do po­lí pojďme, mezi trsy heny bu­dem no­covat!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček