RoháčekPieseň7,12

Pieseň 7:12

Poď, môj milý, vy­j­dime do poľa, prenocuj­me vo vsiach.


Verš v kontexte

11 Ja som svoj­ho milého, a jeho túžba sa ne­sie ku mne.
12 Poď, môj milý, vy­j­dime do poľa, prenocuj­me vo vsiach.
13 Vstaneme skoro ráno a poj­deme do viníc, po­zrieme, či kvit­ne vinič, či sa roztvoril vin­ný kvet, či kvitnú granátové jab­lone; tam ti dám svoju ľúbosť.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Poď, môj milý, vy­j­dime do poľa, prenocuj­me vo vsiach.

Evanjelický

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, prenocujeme v dedinách.

Ekumenický

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,

Bible21

12 Po­jď, mi­lý můj, do po­lí pojďme, mezi trsy heny bu­dem no­covat!