EkumenickýPieseň7,11

Pieseň 7:11

Ja pat­rím môj­mu milému a on po mne túži!


Verš v kontexte

10 Tvoje pod­nebie je ako naj­lepšie víno, ktoré môj­mu milému na­ozaj chutí a spôsobí, že aj pery spiacich pre­hovoria.
11 Ja pat­rím môj­mu milému a on po mne túži!
12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Ja som svoj­ho milého, a jeho túžba sa ne­sie ku mne.

Evanjelický

11 Ja pat­rím svoj­mu milému, za mnou sa ne­sie jeho žiadosť.

Ekumenický

11 Ja pat­rím môj­mu milému a on po mne túži!

Bible21

11 Já patřím své­mu mi­lé­mua jeho touha patří mně!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček