Ekumenický4. Mojžišova22,12

4. Mojžišova 22:12

Numeri

Boh však po­vedal Bileámovi: Nechoď s nimi, ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný!


Verš v kontexte

11 Z Egypta vy­šiel ľud a po­kryl po­vrch zeme. Poď teda, pre­kľaj mi ho! Azda ho v boji pre­môžem a vy­ženiem. 12 Boh však po­vedal Bileámovi: Nechoď s nimi, ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný! 13 Keď Bileám ráno vstal, po­vedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi za­kázal ísť s vami.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale Bôh riekol Balámovi: Ne­poj­deš s nimi! Nebudeš zlorečiť tomu ľudu, lebo je požeh­naný.

Evanjelický

12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný.

Ekumenický

12 Boh však po­vedal Bileámovi: Nechoď s nimi, ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný!

Bible21

12 Bůh Balaá­movi ře­kl: „Ne­choď s ni­mi. Ne­pro­klínej ten lid, ne­boť je požehnaný!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček