Ekumenický4. Mojžišova22,11

4. Mojžišova 22:11

Numeri

Z Egypta vy­šiel ľud a po­kryl po­vrch zeme. Poď teda, pre­kľaj mi ho! Azda ho v boji pre­môžem a vy­ženiem.


Verš v kontexte

10 Bileám od­povedal Bohu: Moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­póra, mi ich po­slal s odkazom: 11 Z Egypta vy­šiel ľud a po­kryl po­vrch zeme. Poď teda, pre­kľaj mi ho! Azda ho v boji pre­môžem a vy­ženiem. 12 Boh však po­vedal Bileámovi: Nechoď s nimi, ne­prek­línaj ten­to ľud, lebo je požeh­naný!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, toď ľud, ktorý ide z Egyp­ta a po­kryl po­vrch zeme! Poď teraz, pre­kľaj mi ho, snáď budem tak môcť bojovať proti nemu a zaženiem ho.

Evanjelický

11 Hľa, ľud vy­šiel z Egyp­ta a po­kryl celú krajinu! Teraz poď, pre­kľaj mi ho! Azda po­tom budem môcť bojovať proti nemu a vy­hnať ho.

Ekumenický

11 Z Egypta vy­šiel ľud a po­kryl po­vrch zeme. Poď teda, pre­kľaj mi ho! Azda ho v boji pre­môžem a vy­ženiem.

Bible21

11 ‚Hle, nějaký lid vy­šel z Egyp­ta a pokryl ce­lou zem. Po­jď a za­trať mi jej – snad s ním pak budu moci bo­jovat a vy­hnat jej.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček