EkumenickýNáhum2,10

Náhum 2:10

Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady.


Verš v kontexte

9 Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne. 10 Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady. 11 Pu­statina, spúšť, všet­ko je spus­tošené! Zronené srd­cia a pod­lomené kolená. Všet­ci sa trasú a všet­ky tváre zbled­li.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Prázd­ne a vy­práz­dnené, ba úplne spus­tošené bude Ninive. A srd­ce sa rozp­lynie; kolená budú trepotať; kŕčovitá bolesť bude po celých bed­rách, a tváre všet­kých zbled­nú.

Evanjelický

10 Rabuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato, niet kon­ca po­kladom; ťažšie sú ako os­tat­né drahocen­nos­ti.

Ekumenický

10 Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady.

Bible21

10 Ber­te stříbro, ber­te zlato! Ta ne­pře­berná zásoba! Poklady v ce­lých hro­madách!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček