EkumenickýNáhum2,9

Náhum 2:9

Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne.


Verš v kontexte

8 Je určené: Ob­nažená bude od­vlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia. 9 Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne. 10 Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Chvátaj­te strieb­ro, chvátaj­te zlato, lebo veď nieto kon­ca na­hromadenému bohat­stvu, sláve, pre všelijaké vzác­ne klenoty.

Evanjelický

9 Ninive je ako jazero pl­né vody, jeho vody unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! No nik sa ne­ob­ráti.

Ekumenický

9 Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne.

Bible21

9 Ni­nive bývalo svěžím jezerem, teď ale všich­ni utí­kají pryč. „Stůjte pře­ce! Za­stav­te se!“ A nikdo se ne­o­točí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček