EkumenickýNáhum2,11

Náhum 2:11

Pu­statina, spúšť, všet­ko je spus­tošené! Zronené srd­cia a pod­lomené kolená. Všet­ci sa trasú a všet­ky tváre zbled­li.


Verš v kontexte

10 Dran­cuj­te strieb­ro, rabuj­te zlato! Zásobám niet kon­ca. Vzác­nejšie sú než všet­ky po­klady. 11 Pu­statina, spúšť, všet­ko je spus­tošené! Zronené srd­cia a pod­lomené kolená. Všet­ci sa trasú a všet­ky tváre zbled­li. 12 Kde je leví br­loh a tá obec­ná pas­tva, kam pri­chádzal lev, levica a levíča? Už sa ich nik nebojí.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Kde je peleš ľvov, to pas­tvis­ko pre ľvíčatá, kam chodieval lev a ľvica i mláďa ľva, a k­de nebolo toho, kto by bol po­strašil?!

Evanjelický

11 Spúšť, ru­iny a spus­tošenie, skľúčené srd­cia, pod­lomené kolená, vo všet­kých bed­rách chvenie, na všet­kých tvárach bledo­sť.

Ekumenický

11 Pu­statina, spúšť, všet­ko je spus­tošené! Zronené srd­cia a pod­lomené kolená. Všet­ci sa trasú a všet­ky tváre zbled­li.

Bible21

11 Zkáza! Zhou­ba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všech­na břicha, bledá je každá tvář!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček