EkumenickýMatúš6,27

Matúš 6:27

Evanjelium podľa Matúša

A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?


Verš v kontexte

26 Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? 28 A prečo ste takí ustaros­tení o oblečenie? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú: ne­na­máhajú sa a ne­pradú.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť?

Evanjelický

27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

Ekumenický

27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

Bible21

27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček