Bible21Matouš6,27

Matouš 6:27

Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den?


Verš v kontexte

26 Podívej­te se na ptáky na ob­lo­ze. Ne­sejí, ne­sklízejí, ne­shro­mažďují do stodol, ale váš ne­bes­ký Otec je živí. Nejste snad vy mno­hem dražší? 27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den? 28 A pro­č si dělá­te sta­rosti s ob­lečením? Po­mys­lete na polní li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou,

späť na Matouš, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť?

Evanjelický

27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

Ekumenický

27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

Bible21

27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den?

Bible21Matouš6,27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček