RoháčekMatúš6,27

Matúš 6:27

Evanjelium podľa Matúša

A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť?


Verš v kontexte

26 Po­zrite na nebes­ké vtác­tvo, že ne­sejú ani nežnú ani ne­s­hromažďujú do stodôl, a váš nebes­ký Otec ich živí! A či ich vy o veľa ne­prevyšujete? 27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť? 28 A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú;

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť?

Evanjelický

27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

Ekumenický

27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

Bible21

27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den?