EvanjelickýMatúš6,27

Matúš 6:27

Evanjelium podľa Matúša

A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?


Verš v kontexte

26 Po­zrite vtákov nebes­kých: ani ne­sejú, ani nežnú, ani ne­z­hromažďujú do stodôl, a váš Otec nebes­ký ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? 28 A o odev prečo ste ustaros­tení? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú, ne­na­máhajú sa a ne­pradú;

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť?

Evanjelický

27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

Ekumenický

27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

Bible21

27 Copak si někdo z vás samý­mi sta­rost­mi pro­dlouží život o je­diný den?