EkumenickýMatúš6,26

Matúš 6:26

Evanjelium podľa Matúša

Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?


Verš v kontexte

25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si ob­lečiete. Či nie je život viac ako jed­lo a telo viac ako odev? 26 Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­zrite na nebes­ké vtác­tvo, že ne­sejú ani nežnú ani ne­s­hromažďujú do stodôl, a váš nebes­ký Otec ich živí! A či ich vy o veľa ne­prevyšujete?

Evanjelický

26 Po­zrite vtákov nebes­kých: ani ne­sejú, ani nežnú, ani ne­z­hromažďujú do stodôl, a váš Otec nebes­ký ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?

Ekumenický

26 Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?

Bible21

26 Podívej­te se na ptáky na ob­lo­ze. Ne­sejí, ne­sklízejí, ne­shro­mažďují do stodol, ale váš ne­bes­ký Otec je živí. Nejste snad vy mno­hem dražší?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček