EkumenickýMatúš4,11

Matúš 4:11

Evanjelium podľa Matúša

Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.


Verš v kontexte

10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. 11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali. 12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, odo­bral sa do Galiley.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu.

Evanjelický

11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.

Ekumenický

11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.

Bible21

11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček