Bible21Matouš4,11

Matouš 4:11

Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu.


Verš v kontexte

10 „O­de­jdi, satane!“ ře­kl mu na to Ježíš. „Je pře­ce psáno: ‚Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, se bu­deš klanět a jemu je­diné­mu sloužit.‘“ 11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu. 12 Když Ježíš us­lyšel, že Jan byl uvězněn, vrá­til se do Ga­li­le­je.

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu.

Evanjelický

11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.

Ekumenický

11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.

Bible21

11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu.

Bible21Matouš4,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček