EkumenickýMatúš4,10

Matúš 4:10

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.


Verš v kontexte

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať. 10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. 11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť!

Evanjelický

10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!

Ekumenický

10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.

Bible21

10 „O­de­jdi, satane!“ ře­kl mu na to Ježíš. „Je pře­ce psáno: ‚Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, se bu­deš klanět a jemu je­diné­mu sloužit.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček