EkumenickýMatúš26,54

Matúš 26:54

Evanjelium podľa Matúša

Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať?


Verš v kontexte

53 Alebo si mys­líš, že ne­môžem požiadať svoj­ho Otca a že on by mi hneď ne­pos­lal viac ako dvanásť plukov an­jelov? 54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať? 55 V tej hodine po­vedal Ježiš zá­stupom: Vy­šli ste ma zajať s mečmi a kyj­mi ako zločin­ca. Den­ne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

54 Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak?

Evanjelický

54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?

Ekumenický

54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať?

Bible21

54 Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček