Bible21Matouš26,54

Matouš 26:54

Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“


Verš v kontexte

53 Mys­líš, že ne­mo­hu požádat svého Ot­ce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií an­dělů? 54 Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“ 55 V oné chví­li ře­kl Ježíš zástupům: „Jsem snad zloči­nec, že jste se mě vy­pravi­li za­tknout s meči a ho­le­mi? Když jsem s vá­mi denně sedával v chrá­mu a učil vás, ne­zatkli jste mě.

späť na Matouš, 26

Príbuzné preklady Roháček

54 Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak?

Evanjelický

54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?

Ekumenický

54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať?

Bible21

54 Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček