EvanjelickýMatúš26,54

Matúš 26:54

Evanjelium podľa Matúša

Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?


Verš v kontexte

53 Či sa naz­dáš, že by som ne­mohol prosiť Ot­ca, a po­stavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov an­jelov? 54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať? 55 V tú hodinu riekol Ježiš zá­stupom: Ako na lot­ra vy­šli ste s mečmi a kyj­mi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a učil, a ne­zlapali ste ma.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

54 Ale jako by sa po­tom na­pl­nily pís­ma, že musí byť tak?

Evanjelický

54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?

Ekumenický

54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať?

Bible21

54 Jak by se pak ale na­plni­la Písma, že to mu­sí takhle být?“