EkumenickýMatúš26,55

Matúš 26:55

Evanjelium podľa Matúša

V tej hodine po­vedal Ježiš zá­stupom: Vy­šli ste ma zajať s mečmi a kyj­mi ako zločin­ca. Den­ne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.


Verš v kontexte

54 Ale ako by sa po­tom spl­nili Pís­ma, že sa to tak musí stať? 55 V tej hodine po­vedal Ježiš zá­stupom: Vy­šli ste ma zajať s mečmi a kyj­mi ako zločin­ca. Den­ne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma. 56 Toto všet­ko sa však stalo, aby sa na­pl­nili proroc­ké Pís­ma. Vtedy ho všet­ci učeníci opus­tili a zutekali.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

55 V tú hodinu po­vedal Ježiš zá­stupom: Ako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma.

Evanjelický

55 V tú hodinu riekol Ježiš zá­stupom: Ako na lot­ra vy­šli ste s mečmi a kyj­mi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a učil, a ne­zlapali ste ma.

Ekumenický

55 V tej hodine po­vedal Ježiš zá­stupom: Vy­šli ste ma zajať s mečmi a kyj­mi ako zločin­ca. Den­ne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.

Bible21

55 V oné chví­li ře­kl Ježíš zástupům: „Jsem snad zloči­nec, že jste se mě vy­pravi­li za­tknout s meči a ho­le­mi? Když jsem s vá­mi denně sedával v chrá­mu a učil vás, ne­zatkli jste mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček