EkumenickýMatúš24,27

Matúš 24:27

Evanjelium podľa Matúša

Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.


Verš v kontexte

26 Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕt­vola, tam sa zhromaždia supy.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo jako vy­chádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.

Evanjelický

27 Lebo ako blesk vy­chádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka.

Ekumenický

27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.

Bible21

27 Příchod Syna člověka na­stane jako blesk – rozzáří ob­lo­hu od výcho­du až na západ.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček