RoháčekMatúš24,27

Matúš 24:27

Evanjelium podľa Matúša

Lebo jako vy­chádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.


Verš v kontexte

26 Tedy keď vám po­vedia: Hľa, je na púšti! ne­vychádzaj­te! Hľa, vo v­nútor­ných chyžiach! ne­ver­te! 27 Lebo jako vy­chádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kdekoľvek bude mŕt­vola, tam sa shromaždia aj orli.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo jako vy­chádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.

Evanjelický

27 Lebo ako blesk vy­chádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka.

Ekumenický

27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.

Bible21

27 Příchod Syna člověka na­stane jako blesk – rozzáří ob­lo­hu od výcho­du až na západ.