EkumenickýMatúš24,26

Matúš 24:26

Evanjelium podľa Matúša

Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te!


Verš v kontexte

25 Hľa, vo­pred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

26 Tedy keď vám po­vedia: Hľa, je na púšti! ne­vychádzaj­te! Hľa, vo v­nútor­ných chyžiach! ne­ver­te!

Evanjelický

26 Pre­to, ak by vám po­vedali: Aj­hľa, je na púšti, ne­vychádzaj­te! Aj­hľa, je v komorách - ne­ver­te.

Ekumenický

26 Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te!

Bible21

26 Řeknou-li vám: ‚Po­hleď­te, je na poušti!‘ ne­vy­cházej­te; ane­bo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ ne­věř­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček