EkumenickýMatúš20,3

Matúš 20:3

Evanjelium podľa Matúša

Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im:


Verš v kontexte

2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice. 3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im: 4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať.

Evanjelický

3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí.

Ekumenický

3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im:

Bible21

3 Když vy­šel ven oko­lo deváté ho­di­ny, uvi­děl jiné, jak sto­jí na tržiš­ti a za­há­lejí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček