EkumenickýMatúš20,2

Matúš 20:2

Evanjelium podľa Matúša

Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice.


Verš v kontexte

1 Lebo nebes­ké kráľov­stvo sa podobá hos­podárovi, ktorý vy­šiel na ús­vite najať si robot­níkov do vinice. 2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice. 3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im:

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice.

Evanjelický

2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu.

Ekumenický

2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice.

Bible21

2 Do­mlu­vil se s dělníky na dená­ru za den a po­slal je na svou vi­nici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček