EkumenickýMatúš20,4

Matúš 20:4

Evanjelium podľa Matúša

Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.


Verš v kontexte

3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im: 4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé. 5 A oni šli. Znova vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodine a urobil tak is­to.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.

Evanjelický

4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.

Ekumenický

4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.

Bible21

4 a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček