EkumenickýMatúš20,12

Matúš 20:12

Evanjelium podľa Matúša

Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.


Verš v kontexte

11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi: 12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. 13 On však po­vedal jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár?

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca.

Evanjelický

12 Títo po­sled­ní pracovali hodinu, a urobil si ich rov­nými s na­mi, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu sln­ka.

Ekumenický

12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.

Bible21

12 ‚Tihle po­slední pracova­li jednu ho­di­nu a tys je po­stavil na­roveň nám, kteří jsme v tom horku dře­li ce­lý den!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček