Bible21Matouš20,12

Matouš 20:12

‚Tihle po­slední pracova­li jednu ho­di­nu a tys je po­stavil na­roveň nám, kteří jsme v tom horku dře­li ce­lý den!‘


Verš v kontexte

11 A když ho do­sta­li, za­ča­li re­ptat na hos­podáře: 12 ‚Tihle po­slední pracova­li jednu ho­di­nu a tys je po­stavil na­roveň nám, kteří jsme v tom horku dře­li ce­lý den!‘ 13 On však jedno­mu z nich od­po­věděl: ‚Pří­te­li, já ti nekřiv­dím. Ne­do­mlu­vil ses se mnou na dená­ru?

späť na Matouš, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca.

Evanjelický

12 Títo po­sled­ní pracovali hodinu, a urobil si ich rov­nými s na­mi, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu sln­ka.

Ekumenický

12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.

Bible21

12 ‚Tihle po­slední pracova­li jednu ho­di­nu a tys je po­stavil na­roveň nám, kteří jsme v tom horku dře­li ce­lý den!‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček