EkumenickýMatúš20,13

Matúš 20:13

Evanjelium podľa Matúša

On však po­vedal jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár?


Verš v kontexte

12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. 13 On však po­vedal jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14 Vez­mi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto po­sled­nému dať toľko, koľko tebe.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale on od­povedal a riekol jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti; či si sa nez­jed­nal so mnou za denár?

Evanjelický

13 On však od­povedal jed­nému z nich: Priateľ, nek­riv­dím ti; či si sa nez­jed­nal so mnou za denár?

Ekumenický

13 On však po­vedal jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár?

Bible21

13 On však jedno­mu z nich od­po­věděl: ‚Pří­te­li, já ti nekřiv­dím. Ne­do­mlu­vil ses se mnou na dená­ru?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček