EkumenickýMatúš20,11

Matúš 20:11

Evanjelium podľa Matúša

Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi:


Verš v kontexte

10 Tí, čo prišli pr­ví, mys­leli si, že do­stanú viac. No aj oni do­stali po denári. 11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi: 12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi

Evanjelický

11 A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi:

Ekumenický

11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi:

Bible21

11 A když ho do­sta­li, za­ča­li re­ptat na hos­podáře:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček