EkumenickýMatúš15,8

Matúš 15:8

Evanjelium podľa Matúša

Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko.


Verš v kontexte

7 Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal: 8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko. 9 Zbytočne ma však uc­tievajú, lebo ako náuku podávajú ľud­ské príkazy.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa.

Evanjelický

8 Ten­to ľud ctí ma perami, ale jeho srd­ce je ďaleko odo mňa;

Ekumenický

8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko.

Bible21

8 ‚­Ten­to lid mě ctí svý­mi rty, srdcem je mi však vzdálený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček