RoháčekMatúš15,8

Matúš 15:8

Evanjelium podľa Matúša

Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa.


Verš v kontexte

7 Po­kryt­ci, dob­re prorokoval o vás Izai­áš, keď po­vedal: 8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa. 9 Lež nadar­mo ma ctia učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa.

Evanjelický

8 Ten­to ľud ctí ma perami, ale jeho srd­ce je ďaleko odo mňa;

Ekumenický

8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko.

Bible21

8 ‚­Ten­to lid mě ctí svý­mi rty, srdcem je mi však vzdálený.