EkumenickýMatúš15,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:7

Evanjelium podľa Matúša

Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal:


Verš v kontexte

6 ten už vraj ne­musí ctiť svoj­ho ot­ca. Tak­to ste zbavili plat­nos­ti Božie slovo pre svoju tradíciu. 7 Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal: 8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­kryt­ci, dob­re prorokoval o vás Izai­áš, keď po­vedal:

Evanjelický

7 Po­kryt­ci! Dob­re prorokoval o vás Izai­áš:

Ekumenický

7 Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal:

Bible21

7 Pokryt­ci, Iza­iáš o vás správně pro­ro­koval:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček