EvanjelickýMatúš15,8

Matúš 15:8

Evanjelium podľa Matúša

Ten­to ľud ctí ma perami, ale jeho srd­ce je ďaleko odo mňa;


Verš v kontexte

7 Po­kryt­ci! Dob­re prorokoval o vás Izai­áš: 8 Ten­to ľud ctí ma perami, ale jeho srd­ce je ďaleko odo mňa; 9 Dar­mo ma však uc­tievajú, keď ľud­ským príkazom učia ako učeniam (Božím).

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa.

Evanjelický

8 Ten­to ľud ctí ma perami, ale jeho srd­ce je ďaleko odo mňa;

Ekumenický

8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko.

Bible21

8 ‚­Ten­to lid mě ctí svý­mi rty, srdcem je mi však vzdálený.