EkumenickýMatúš15,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:9

Evanjelium podľa Matúša

Zbytočne ma však uc­tievajú, lebo ako náuku podávajú ľud­ské príkazy.


Verš v kontexte

8 Ten­to ľud ma ctí perami, ale jeho srd­ce je odo mňa ďaleko. 9 Zbytočne ma však uc­tievajú, lebo ako náuku podávajú ľud­ské príkazy. 10 Nato za­volal zá­stup a po­vedal im: Počuj­te a po­chop­te!

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 Lež nadar­mo ma ctia učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí.

Evanjelický

9 Dar­mo ma však uc­tievajú, keď ľud­ským príkazom učia ako učeniam (Božím).

Ekumenický

9 Zbytočne ma však uc­tievajú, lebo ako náuku podávajú ľud­ské príkazy.

Bible21

9 Na­dar­mo mě ale uctívají, když učí lid­ské nau­ky a příkazy.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček