EkumenickýMatúš15,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:5

Evanjelium podľa Matúša

Vy však hovoríte: Človek, ktorý by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: To, čo by si mal do­stať odo mňa, je dar —


Verš v kontexte

4 Veď Boh po­vedal: Cti svoj­ho­ot­ca aj mat­ku! A: Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, musí zo­mrieť. 5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: To, čo by si mal do­stať odo mňa, je dar — 6 ten už vraj ne­musí ctiť svoj­ho ot­ca. Tak­to ste zbavili plat­nos­ti Božie slovo pre svoju tradíciu.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale vy hovoríte: Ktokoľvek by po­vedal ot­covi alebo materi: Dar Bohu je to, čím by som ti mohol po­môcť, a nebude ctiť svoj­ho otca alebo svojej matere.

Evanjelický

5 Ale vy hovoríte: Kto by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: Čo by som ti bol po­vin­ný dávať, je darom (sľúbeným Bohu),

Ekumenický

5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: To, čo by si mal do­stať odo mňa, je dar —

Bible21

5 Vy ale říká­te, že kdoko­li by ře­kl otci nebo mat­ce: ‚To, čím bych ti měl vy­po­mo­ci, jsem da­roval Bohu,‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček