EkumenickýMatúš15,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:6

Evanjelium podľa Matúša

ten už vraj ne­musí ctiť svoj­ho ot­ca. Tak­to ste zbavili plat­nos­ti Božie slovo pre svoju tradíciu.


Verš v kontexte

5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by po­vedal ot­covi alebo mat­ke: To, čo by si mal do­stať odo mňa, je dar — 6 ten už vraj ne­musí ctiť svoj­ho ot­ca. Tak­to ste zbavili plat­nos­ti Božie slovo pre svoju tradíciu. 7 Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal:

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak ste zbavili pri­kázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie.

Evanjelický

6 ten si, vraj, ne­musí ctiť otca alebo mat­ku. Tak­to ste kvôli svojej tradícii zbavili plat­nos­ti Božie slovo.

Ekumenický

6 ten už vraj ne­musí ctiť svoj­ho ot­ca. Tak­to ste zbavili plat­nos­ti Božie slovo pre svoju tradíciu.

Bible21

6 ten už ne­mu­sí svého ro­diče ni­jak uctít. A tak jste kvů­li své tra­dici zruši­li Boží slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček