EkumenickýMatúš14,19

Matúš 14:19

Evanjelium podľa Matúša

Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.


Verš v kontexte

18 Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem! 19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom. 20 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom.

Evanjelický

19 Po­tom kázal zá­stupom sad­núť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.

Ekumenický

19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.

Bible21

19 Ne­chal zástup po­sa­dit na trávě, vzal těch pět chle­bů a dvě ry­by, vzhlé­dl k ne­bi, požeh­nal, lá­mal a dával ty chle­by učedníkům a učedníci zástupům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček