EkumenickýMatúš14,18

Matúš 14:18

Evanjelium podľa Matúša

Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem!


Verš v kontexte

17 Oni mu od­povedali: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem! 19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 A on im povedal: Dones­te mi ich sem!

Evanjelický

18 Od­povedal: Prines­te mi ich sem!

Ekumenický

18 Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem!

Bible21

18 „Při­nes­te mi je,“ ře­kl jim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček