EkumenickýMatúš14,20

Matúš 14:20

Evanjelium podľa Matúša

Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov.


Verš v kontexte

19 Zá­stupom roz­kázal po­sadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom. 20 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jed­li, bolo asi päťtisíc; ok­rem nich tam boli aj ženy a deti.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov.

Evanjelický

20 I jed­li všet­ci, na­sýtili sa a ešte aj zvyškov naz­bierali dvanásť pl­ných košov.

Ekumenický

20 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov.

Bible21

20 A tak se všich­ni naje­dli do sytosti. Po­tom po­sbíra­li nalá­mané kous­ky, které zbyly: dvanáct plných košů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček