EkumenickýMatúš10,10

Matúš 10:10

Evanjelium podľa Matúša

neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm.


Verš v kontexte

9 Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze, 10 neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm. 11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 ani kap­sy na ces­tu ani po dvoje sukieň ani san­dálov ani palice, lebo robot­ník je hoden svoj­ho po­kr­mu.

Evanjelický

10 ani len kap­su na ces­tu, ani dve košele, ani obuv, ani palicu, veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm.

Ekumenický

10 neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm.

Bible21

10 ani mošnu ani náhradní koši­le ani obuv ani hůl – dělník si pře­ce za­s­louží svůj pokrm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček