EkumenickýMatúš10,11

Matúš 10:11

Evanjelium podľa Matúša

Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu.


Verš v kontexte

10 neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm. 11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu. 12 Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A do ktoréhokoľvek mes­ta alebo mes­tečka voj­dete, do­pýtaj­te sa, kto by v ňom bol toho hodný; a tam zo­staňte, do­kiaľ ne­vyj­dete.

Evanjelický

11 A do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny prídete, pre­zveďte sa, kto v nich je hoden, a zo­staňte u neho, do­kiaľ ne­pôj­dete ďalej.

Ekumenický

11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu.

Bible21

11 Když při­jdete do měs­ta nebo ves­nice, na­jdě­te tam hodného člověka a zůstaň­te u něj, dokud ne­o­de­jdete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček