EkumenickýMatúš10,9

Matúš 10:9

Evanjelium podľa Matúša

Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze,


Verš v kontexte

8 Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te. 9 Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze, 10 neber­te si ani kap­su na ces­tu, ani dvoje šiat, ani san­dále, ani palicu. Veď robot­ník si za­slúži svoj po­krm.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Neber­te so sebou zlata ani strieb­ra ani obec­ného kovu do svojich opas­kov

Evanjelický

9 Neber­te si do opas­kov ani zlata, ani strieb­ra, ani medených peňazí,

Ekumenický

9 Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze,

Bible21

9 Ne­ber­te si s se­bou do opasků zla­to, stříbro ani peníze

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček