EkumenickýMarek8,26

Marek 8:26

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!


Verš v kontexte

25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne. 26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď! 27 Ježiš sa vy­bral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Ces­tou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia po­kladajú?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!

Evanjelický

26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].

Ekumenický

26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!

Bible21

26 Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček