EkumenickýMarek8,25

Marek 8:25

Evanjelium podľa Mareka

Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne.


Verš v kontexte

24 A on ot­voril oči a po­vedal: Vidím ľudí; vy­zerajú ako stromy, ale chodia. 25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne. 26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko.

Evanjelický

25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne.

Ekumenický

25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne.

Bible21

25 Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlé­dl, byl uz­dra­ven. Vi­děl všech­no jasně i na dálku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček