Bible21Marek8,26

Marek 8:26

Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“


Verš v kontexte

25 Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlé­dl, byl uz­dra­ven. Vi­děl všech­no jasně i na dálku. 26 Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“ 27 Ježíš a jeho učedníci pak vy­š­li do ves­nic ko­lem Cesa­re­je Fi­li­po­vy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mě mají lidé?“

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!

Evanjelický

26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].

Ekumenický

26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!

Bible21

26 Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“

Bible21Marek8,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček