EkumenickýMarek12,28

Marek 12:28

Evanjelium podľa Mareka

Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie?


Verš v kontexte

27 Veď Boh nie je Bohom mŕt­vych, ale živých! Veľmi sa mýlite! 28 Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie? 29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, keď ich bol počul do­hadovať sa, a vediac, že im dob­re od­povedal, opýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je najpr­všie od všet­kých?

Evanjelický

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správ­ne od­povedal, opýtal sa Ho: Ktoré pri­kázanie je pr­vé zo všet­kých?

Ekumenický

28 Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie?

Bible21

28 Je­den ze znal­ců Písma slyšel je­jich roz­pravu a vi­děl, jak dobře jim od­po­věděl. Přistou­pil tedy a ze­ptal se ho: „K­teré přikázání je ze všech nejdůležitější?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček