EkumenickýMarek10,18

Marek 10:18

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh!


Verš v kontexte

17 Keď sa vy­dával na ces­tu, ktosi k nemu pri­behol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dob­rý, čo mám robiť, aby som zís­kal podiel na večnom živote? 18 Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh! 19 Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš pod­vádzať, cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 A Ježiš mu po­vedal: Prečo ma zo­vieš dob­rým? Ni­kto nie je dobrý, iba jeden, Bôh.

Evanjelický

18 Ježiš mu po­vedal: Čo ma menuješ dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, jedine Boh.

Ekumenický

18 Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh!

Bible21

18 „Pro­č mě na­zýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dob­rý, jen je­diný – Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček