EkumenickýMarek10,19

Marek 10:19

Evanjelium podľa Mareka

Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš pod­vádzať, cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku.


Verš v kontexte

18 Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh! 19 Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš pod­vádzať, cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku. 20 On mu však po­vedal: Učiteľ, toto všet­ko som za­chovával od svojej mlados­ti.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A prikázania vieš: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­olúpiš nikoho, cti svoj­ho otca i s­voju mať!

Evanjelický

19 Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, ne­vydáš krivé svedec­tvo, ne­poškodíš, cti si otca i mat­ku:

Ekumenický

19 Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš pod­vádzať, cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku.

Bible21

19 Přikázání znáš: ‚Ne­cizo­lož, ne­zabíjej, ne­kraď, ne­lži, ne­pod­váděj, cti svého otce i matku.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček