RoháčekMarek10,18

Marek 10:18

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš mu po­vedal: Prečo ma zo­vieš dob­rým? Ni­kto nie je dobrý, iba jeden, Bôh.


Verš v kontexte

17 A keď vy­chádzal na ces­tu, pri­behol nejaký m­ladý človek, k­torý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dob­rý Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obd­ržal večný život? 18 A Ježiš mu po­vedal: Prečo ma zo­vieš dob­rým? Ni­kto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. 19 A prikázania vieš: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­olúpiš nikoho, cti svoj­ho otca i s­voju mať!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 A Ježiš mu po­vedal: Prečo ma zo­vieš dob­rým? Ni­kto nie je dobrý, iba jeden, Bôh.

Evanjelický

18 Ježiš mu po­vedal: Čo ma menuješ dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, jedine Boh.

Ekumenický

18 Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh!

Bible21

18 „Pro­č mě na­zýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dob­rý, jen je­diný – Bůh.